Opi kieliä eBerlitz Kielitestit Etusivu - Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Online-varaus
 
Quality Management

Kielikoulutuspalvelut yrityksille

Kielten konsultointipalveluja

Kuten hyvin tiedetään, globaalissa maailmassa pärjäävät vain ne, jotka puhuvat samaa kieltä liikekumppaneidensa kanssa ja ymmärtävät heidän kulttuuriaan. Berlitz tarjoaakin yrityksellenne ainutlaatuisen palvelun. Kerrotte vain meille millaiset tavoitteet sinulla ja työntekijöillänne on kielten oppimisen suhteen ja me huolehdimme lopusta - asiantuntevasti, tehokkaasti ja menestyksekkäästi.

Tarvekartoitus

Ensin yrityksemme neuvonantajat tekevät henkilökohtaisen tarvekartoituksen. Tämän perusteella määrittelemme koulutuksen tavoitteet, sisällön ja kustannukset.

Arviointi

Kun tavoitteet on asetettu, kielikeskuksemme koulutettu ja asiantunteva tiimi huolehtii työntekijöidenne lähtötason arvioimisesta. Lähtötason testaus, jossa arvioidaan sanaston hallintaa, sujuvuutta ja kielioppia, tehdään joko onlinetestinä tai suullisesti.

Kurssisuunnitelma

Tarvekartoituksen pohjalta luomme yksityiskohtaisen kurssisuunnitelman, josta käy ilmi oppilaan lähtötaso, koulutuksen laajuus, aikataulu, opetuksen sisältö ja koulutuksen tavoitteet.

Erityisalojen kieli

Jokaisella yrityksellä on oma terminologiansa. Halutessanne se voidaan sisällyttää kaikkiin kursseihimme.

Täydellinen läpinäkyvyys

Oppitunteja koskevat tiedot ja kustannukset ovat saatavillasi koko ajan. Saatte myös halutessanne jatkuvasti päivitetyt läsnäoloraportit ja loppuarviointiraportit  jokaisesta oppilaasta.

Oppimisprosessin seuranta

Jotta jokainen oppilas voi tarkistaa, mitä he ovat oppineet, tarjoamme aina kielitasotestin kurssin lopussa. Tarjoamme myös valmennusta muihin kansainvälisiin testeihin, (TOEFL, TOEIC jne.)

Palaute

Kaikilla oppilailla on mahdollisuus antaa palautetta oppimisjakson lopussa. Erikseen pyydettäessä palautelomakkeen sisältö on muokattavissa yrityksenne toiveiden mukaisesti.

Todistus

Kurssin lopussa jokainen oppilas saa todistuksen.