Opi kieliä eBerlitz Kielitestit Etusivu - Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Online-varaus
 
Berlitz Cultural Consulting - Cultural Business Seminars

Kulttuurikoulutus Berlitzissä

Tehokas viestintä nykypäivän liiketoimintaympäristössä edellyttää että ymmärrät muita kulttuureja, niiden arvomaailmaa sekä liiketoimintatapoja yksityiskohtaisellakin tasolla ja että pystyt tulkitsemaan niitä oikein. Berlitzin yli 15 vuotta sitten kehittämä kulttuurikoulutus täydentää kielikoulutustamme, ja siitä lähtien olemme olleet yksi johtavia, kansainvälisellä tasolla kulttuurikoulutusta tarjoavia yrityksiä.

Berlitzin kouluttajien ja konsulttien verkosto takaa ajantasaiset ja olennaisimmat tiedot haluamastanne kohdemaasta.

Meillä noin 300 konsulttia ympäri maailman on sertifioitu Berlitzin toimesta ja heidän kokemuskarttaansa sisältyy mm.:

 • Vuosien kokemus ulkomailla työskentelystä ja elämisestä
 • Kattava koulutus eri aloilta
 • Kansainvälisiä- ja kulttuurikoulutus opintoja 

Berlitzin kulttuurikoulutus:

 • Konsultit suunnittelevat haluamasi koulutusohjelman
 • Kustomoitu koulutussisältö
 • Seuranta koulutuksen päätyttyä

Kulttuurikoulutus sopii

 • Yrityksen tiimeille/työntekijöille jotka käyvät säännöllisesti ulkomailla työmatkoilla
 • Ulkomaan työkomennuksella olevat
 • Yksilöllistä valmennusta tarvitsevat
 • Monikulttuuriset tiimit

Berlitzin koulutusten avulla pystyt

 • Muodostamaan yhtenäisiä ja tehokkaita tiimejä, jotka toimivat sekä kasvotusten että virtuaaliympäristössä.
 • Kehittämään työntekijöiden tärkeitä yhteistyötaitoja.
 • Tukemaan ulkomaan komennukselle lähtevän perhettä sopeutumisprosessissa
 • Tarjoamaan työntekijöille koulutusta myös lyhyellä aikavälillä online-koulutusten muodossa. 

Cultural Navigator - innovatiivinen oppimisalusta kulttuurikoulutusten tueksi

Berlitzin Cultural Navigator® on innovatiivinen oppimisalusta ja tehokas työkalu joka tukee kansainvälisessä kontekstissa toimivia yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään työntekijöidensä ja sidosryhmiensä monimuotoisuutta.

Kulttuurinavigaattori kuuluu olennaisena osana useisiin Global Solutions -koulutuksiimme, joiden tavoitteena on kehittyä toimijana kansainvälisessä kontekstissa - aiheena voi olla esimerkiksi monikulttuurisen tiimin kehittäminen, tutustuminen tietyn maan liiketoimintakulttuuriin tai business -viestintään, tai työkomennuksella olevan työntekijän ja perheenjäsenien perehdyttäminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin (International Assignment -koulutusohjelma).

Global Solutions -konsulttimme pitämissä koulutuksissa mm. tehdään Cultural Orientation Indicator -arvio, jonka avulla tarkastellaan ja vertaillaan osanottajien kulttuuriin liittyviä taipumuksia ja mieltymyksiä. Lisäksi koulutuksessa valitaan Cultural Navigatorista kunkin koulutuksen teemaan liittyvä sisältö sekä opitaan, miten alustaa käytetään itsenäiseen opiskeluun sekä tehokkaaseen kommunikointiin työtiimin kesken tai organisaation sisällä.

Tutustu Cultural Navigatoriin lisää tästä