Opi kieliä eBerlitz Kielitestit Etusivu - Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Online-varaus
 
Berlitz Cultural Consulting - Cultural Business Seminars

Johdon koulutus - liiketoiminta ja johtaminen

Kattava ja strateginen lähestymistapa globaalin monimuotoisuuden hallintaan on yksi organisaation menestystekijöistä.

Tämän päivän globaalissa liiketoimintaympäristössä ei enää riitä, että monimuotoisuutta johdetaan, vaan siitä on saatava myös kilpailuetua organisaatiolle.

Johdon koulutus auttaa asiakkaittemme strategioiden eteenpäin viemisessä, jotka maksimoivat korkean suorituskyvyn myös monikulttuurisessa ympäristössä. Berlitzin johtamisen koulutuskokonaisuus tarjoaa skaalautuvia, globaalilla tasolla joustavia ratkaisuja asiakkaille ympäri maailman.

Berlitzin tarjoamat ratkaisut:

  • Organisaation muutosten läpivienti yhdenmukaisen viestinnän kautta; workshopit ja valmennukset
  • Monimuotoisuuden vertailukehittäminen (benchmarking) ja siihen sovellettavat strategiat
  • Yksilöllisten viitekehysten järjestelmällinen tarkastelu ja niiden jalkauttaminen käytännön taidoiksi
  • Johtohenkilöiden valmennus jatkuvaan menestykseen globaalissa organisaatiossa
  • Avainhenkilöiden erilaisten taitojen strateginen hallinta organisaatiossa
  • Globaalin monimuotoisuuden tiedostaminen organisaation eri tasoilla ja siitä saavutettavat hyödyt