Opi kieliä eBerlitz Kielitestit Etusivu - Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Online-varaus
 
Berlitz Cultural Consulting - Cultural Business Seminars

Viestintäkoulutus Berlitzissä

Viestintä ratkaisee.

Tunnetun viestintätieteilijän Paul Watzlawickin mukaan "One cannot not communicate".

Näin sanoessaan hän tarkoitti että on mahdotonta välttää vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Viestinnässä ei ole kyse pelkästään sanoista, vaan myös oma näkökulma, käytös ja äänenpaino vaikuttavat kokonaisuuteen, kuten myös kuinka hyvin mukaudut käytössääntöihin ja normeihin esim. neuvottelutilanteessa.

Se miten sinut ymmärretään, on merkittävä menestystekijä useissa liiketoimintatilanteissa. Juuri tämän takia Berlitzin kouluttajat keskittyvät myös epäsuoraan viestintään ja sosiaalisten taitojen hallintaan. Nämä taidot mahdollistavat tehokkaan vuorovaikutuksen kaikissa tilanteissa, kuten kokouksissa sekä päivittäisessä tiimien välisessä viestinnässä.

Koulutuksen jälkeen pystyt käyttämään näitä taitoja entistä tehokkaammin sekä omalla äidinkielelläsi, että toisella valitsemallasi kielellä, mikä antaa sinulle selvän kilpailuedun kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.