Opi kieliä eBerlitz Kielitestit Etusivu - Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Online-varaus
 
Berlitz Workshops

Berlitz Workshops

Valmentaudu työelämän tilanteisiin.

Kenelle ne sopivat?

Berlitz Workshop -kurssit  tarjoavat tehokasta kielikoulutusta kaikille niille työntekijöille, jotka haluavat hallita työhönsä liittyviä teemoja englanniksi niin lyhyessä ajassa kuin mahdollista. Workshop-kursseilla keskitytään erityisesti suullisen ilmaisun harjoittamiseen.

Edut:

 • kaksi päivää tiivistä opetusta
 • tavoitteellista kielikoulutusta, joka alentaa kynnystä käyttää vierasta kieltä
 • harjoittelua interaktiivisten roolipelien kautta, joissa keskitytään arkielämän tilanteisiin
 • tapaustutkimuksia ja keskustelua taloudellisista ja poliittisista kysymyksistä
 • osallistujien toiveiden huomioon ottaminen kurssin sisältöä valittaessa
 • pienet ryhmäkoot (4-10 osallistujaa) joka workshopissa.

Näin pääsette alkuun:

Valitse parhaiten kielitavoitettasi vastaava workshop-aihe listaltamme:

 • Telephone English: kommunikoi tehokkaasti puhelimessa.
 • Emails and Business Writing: kirjoita vakuuttavasti sähköpostia ja liikekirjeitä.
 • Language of Meetings: argumentoi taitavasti.
 • Presentations: esiinny vakuuttavasti.
 • Business Small Talk: opi liikesuhteille tärkeä jutustelun taito.
 • English for Human Resources: opi motivoimaan, haastattelemaan ja löytämään uusia mahdollisuuksia.
 • Banking and Finance: perehdy erikoissanastoon käytännöllisesti.
 • Arts and Entertainment: keskustele kulttuuriaiheista asiantuntevasti.
 • Social Situations: menesty arkielämän tilanteissa.

Workshop-päivät voidaan sovittaa joustavasti yrityksen sisäiseen aikatauluun.

Tarvekartoitus ja lähtötason arviointi:

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiinne henkilökohtaisesti.  Lähetämme myös työntekijöillenne kutsun ilmaisen kielitestin suorittamiseen selvittääksemme heidän lähtötasonsa (Berlitzin taitotasot/CEF).