Opi kieliä eBerlitz Kielitestit Etusivu - Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Online-varaus
 
Imprint

Yleiset ehdot

Tuotteiden ja palvelujen ostamista sivustolta www.berlitz.fi koskevat yleiset ehdot

Berlitz Language Services Scandinavia A/S
Mannerheimintie 5 C
00100 Helsinki
Y-tunnus: 16123793
(tästä lähtien "Berlitz")

1. Määritelmät
2. Soveltamisala
3. Sopimuksen syntyminen
4. Sopimuksen irtisanominen
5. Tuotteet
6. Tuotteet sivustolla www.berlitz.fi
7. Oikeus muutoksiin
8. Tulokset
9. Peruutusehdot
10. Palautukset
11. Hinnoittelu- ja maksuehdot
12. Luottokorttimaksujen turvallisuus
13. Henkilötietojen antaminen ja säilyttäminen
14. Immateriaali- ja muut oikeudet
15. Sopimuksen siirtäminen
16. Sopimusrikkomukset
17. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
18. Yritystiedot

1. Määritelmät

1.1
"Tuotteilla"/palveluilla tarkoitetaan kielikursseja ja kaikkia tuotteita ja palveluja, jotka ovat ostettavissa Berlitzistä sivustolta www.berlitz.fi.

1.2
"Käyttäjällä" tarkoitetaan sekä luonnollisia että oikeushenkilöjä, jotka ostavat tai ovat ostaneet Berlitzin tuotteita sivustolta www.berlitz.fi, ja kaikkia muita henkilöjä, jotka käyttävät näitä palveluja.

2. Soveltamisala

2.1
Nämä ehdot koskevat kaikkia palvelujen ja tuotteiden hankintoja sivustolla www.berlitz.fi , ellei Berlitzin ja Käyttäjän kesken ole toisin kirjallisesti sovittu. 

2.2
Berlitzin tavalliset yleiset ehdot eivät ole voimassa Online-liikesuhteessa Berlitzin ja Käyttäjän välillä.


3. Sopimuksen syntyminen

3.1
Myynnissä olevat tuotteet/palvelut ovat Käyttäjän nähtävissä sivustolla www.berlitz.fi.

3.2
Lainopillisesti verkkosivusto on ainoastaan tarjoustentekoväline. 

3.3
Mikäli Käyttäjä haluaa ostaa tuotteen/palvelun Berlitziltä sivustolta www.berlitz.fi, Käyttäjän tulee tehdä tilaus ja suorittaa maksu verkkosivustolla ja täten jättää ostotarjous.

3.4
Sopimus astuu voimaan vasta, kun Berlitz on hyväksynyt ostotarjouksen ja lähettänyt vahvistuksen sähköpostitse. Mikäli kyseessä on Yksityisopetus, Berlitz ottaa Käyttäjään yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse sopiakseen tuotteen/palvelun toimitusajankohdasta. Kun on kyseessä Avoin ryhmäopetus/Ryhmäopetus, Käyttäjälle toimitetaan tarkat tiedot ryhmästään.

4. Sopimuksen irtisanominen

4.1
Käyttäjä, joka on kuluttaja, voi irtisanoa sopimuksen 14 vuorokauden sisällä siitä päivästä, jona Käyttäjä sai Berlitziltä sopimusvahvistuksen sähköpostitse sivustolta www.berlitz.fi ostamastaan tuotteesta/palvelusta.

Irtisanomisilmoitukset tulee lähettää Berlitziin postiosoitteeseen Berlitz Language Services, Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki, tai sähköpostiosoitteeseen mailto:shop-cancellation@berlitz.fi.

4.2
Mikäli palvelu on jo käynnistynyt ennen kuin irtisanomisaika on kulunut umpeen, hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä hyväksyy myös, että 14 vuorokauden irtisanomisoikeus ei ole voimassa.

5. Tuotteet

5.1
Yksityisopetus (Classic-yksityisopetus, Compact-yksityisopetus, Total Immersion, Premium-yksityisopetus, Corporate Group Premium / Premium-kurssit yrityksille, Corporate Group Compact / Compact-kurssit yrityksille ja Berlitz Blended)

5.1.1
Tuntisuunnitelmat, kurssien ajankohdat ja aikataulut sovitaan Käyttäjän ja Berlitzin kesken.

5.1.2
Yksi oppitunti kestää 40 minuuttia, ja sitä seuraa 5 minuutin tauko.

5.1.3
Käyttäjällä on oikeus muuttaa varattujen tuntien ajankohtaa tai peruuttaa tunnit tunteja edeltävänä arkipäivänä kello 12 mennessä. Mikäli Käyttäjä peruuttaa tunnit liian myöhään tai jättää tulematta tunneille, Käyttäjältä veloitetaan varatut tunnit.

5.1.4
Berlitz Blended -ohjelman Yksityistunnit varataan ennalta sovituiksi ajoiksi, ja ennaltasovittujen viikkotuntien ajankohdan voi siirtää vain kyseisen viikon sisällä toiselle päivälle.

5.2
Kontaktiopetus internetin välityksellä (Berlitz Virtual Classroom -yksityisopetus tai Berlitz Virtual Classroom Corporate Group -ryhmäopetus yrityksille)

5.2.1
Berlitz Virtual Classroom -yksityisopetusta ja Berlitz Virtual Classroom Corporate Group -ryhmäopetusta yrityksille koskevat samat ehdot kuin Yksityisopetusta, kts. 5.1 ja 9.1.

5.3
Avoimet ryhmät/Ryhmäopetus (Semi Private -pariopetus, Intensive Club, Crash Course -tiiviskurssit, Finnish for Foreigners, Berlitz Workshops, Berlitz Virtual Class -avoimet ryhmät ja Berlitz Kids -ryhmäopetus)

5.3.1
Käyttäjä ja Berlitz sopivat, missä ryhmässä Käyttäjä opiskelee.

5.3.2
Yksi oppitunti kestää 40 minuuttia, ja sitä seuraa 5 minuutin tauko.

5.3.3
Berlitz pidättää oikeuden siirtää Käyttäjä toiseen ryhmään tai muuttaa kurssin sisältöä pedagogisin perustein.

5.3.4
Berlitzin Avoimissa ryhmissä/Ryhmäopetuksessa on ennalta sovittu määrä osallistujia. Mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi, Berlitzillä on oikeus vähentää oppituntien määrää ryhmäkohtaisesti ilman erillisilmoitusta seuraavien periaatteiden mukaisesti:

5.3.4.1
Semi Private -pariopetus:
Oppituntien määrä kun 2 osallistujaa: 42.
Mikäli kurssille on ilmoittautunut vain yksi osallistuja, Käyttäjällä on seuraavat vaihtoehdot: 1) Käyttäjä voi osallistua seuraavaan sopivaan Semi Private -ohjelmaan, 2) Käyttäjä voi ottaa yksityistunteja kurssimaksua vastaavalla määrällä tai 3) kurssimaksu palautetaan Käyttäjälle.

5.3.4.2
Intensive Club:
Oppituntien määrä kun 3-5 osallistujaa: 48.
Oppituntien määrä kun 2 osallistujaa: 36.
Mikäli kurssille on ilmoittautunut vain yksi osallistuja, Käyttäjällä on seuraavat vaihtoehdot: 1) Käyttäjä voi osallistua seuraavaan sopivaan Intensive Club -ohjelmaan, 2) Käyttäjä voi ottaa yksityistunteja kurssimaksua vastaavalla määrällä tai 3) kurssimaksu palautetaan Käyttäjälle.

5.3.4.3
Crash Course -tiiviskurssi:
Oppituntien määrä kun 3-5 osallistujaa: 48.
Oppituntien määrä kun 2 osallistujaa: 36.
Mikäli kurssille on ilmoittautunut vain yksi osallistuja, Käyttäjällä on seuraavat vaihtoehdot: 1) Käyttäjä voi osallistua seuraavaan sopivaan Crash Course -ohjelmaan, 2) Käyttäjä voi ottaa yksityistunteja kurssimaksua vastaavalla määrällä tai 3) kurssimaksu palautetaan Käyttäjälle.

5.3.4.4
Finnish for Foreigners:
Oppituntien määrä kun 3-5 osallistujaa: 42 (täysi kurssi = 1 taitotaso) tai 21 (puolikas kurssi = 1/2 taitotasoa)
Oppituntien määrä kun 2 osallistujaa: 33 (täysi kurssi = 1 taitotaso) tai 15 (puolikas kurssi = 1/2 taitotasoa)
Mikäli kurssille on ilmoittautunut vain yksi osallistuja, Käyttäjällä on seuraavat vaihtoehdot: 1) Käyttäjä voi osallistua seuraavaan sopivaan Finnish for Foreigners -ohjelmaan, 2) Käyttäjä voi ottaa yksityistunteja kurssimaksua vastaavalla määrällä tai 3) kurssimaksu palautetaan Käyttäjälle.

5.3.5
"Berlitz Kids" -ryhmäopetusta koskevat erityisehdot:

5.3.5.1
Berlitz pidättää oikeuden evätä lapselta osallistumisen Berlitz Kids -ryhmäopetukseen, mikäli kyseinen lapsi vaikeuttaa tai häiritsee muiden ryhmän jäsenten opiskelua. Tässä tapauksessa Berlitz palauttaa jo maksetut, mutta vielä pitämättömät oppitunnit.

5.4
Berlitzin kielitestit - Berlitz-kielitesti: puheen ja tekstin ymmärtäminen ja Berlitz-kielitesti: puhuminen

5.4.1
Berlitz-kielitestien (Berlitz-kielitesti: puheen ja tekstin ymmärtäminen ja Berlitz-kielitesti: puhuminen) varaaminen ja aikataulutus sovitaan Käyttäjän ja Berlitzin kesken.

5.4.2
Berlitz-kielitesti: puheen ja tekstin ymmärtäminen kestää 60-90 minuuttia, Berlitz-kielitesti: puhuminen kestää noin 20 minuuttia.

5.4.2.1
Käyttäjällä on oikeus muuttaa tai peruuttaa sovittu Berlitz-kielitesti (Berlitz-kielitesti: puheen ja tekstin ymmärtäminen  tai Berlitz-kielitesti: puhuminen) testiajankohtaa edeltävänä arkipäivänä kello 12 mennessä.

5.5
Berlitz Online -verkko-opinnot: eBerlitz

5.5.1
Berlitz Online -verkko-opinnot tarjoavat joustavan, henkilökohtaisen tavan opiskella kieliä interaktiivisissa kieliohjelmissa verkossa. Käyttäjälupa on voimassa 12 kuukautta ja se lähetetään Käyttäjälle sähköpostitse, kun Berlitz on vastaanottanut Käyttäjän maksusuorituksen.

6. Tuotteet sivustolla www.berlitz.fi

6.1
Berlitz pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin/palveluihin ja poistaa tuotteita/palveluja sivustolla www.berlitz.fi ilman erillisilmoitusta. Tämä oikeus pätee myös Berlitz Online -verkko-opintoihin: eBerlitz -ohjelmiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää korvausvaatimuksia näihin muutoksiin liittyen.

7. Oikeus muutoksiin

7.1
Kaikkien kielikoulutustuotteiden/-palvelujen toimittaminen riippuu opettajien saatavuudesta. Berlitz vahvistaa opetuksen saatavuuden sopimusvahvistuksen jälkeen. Lisäksi kurssisuunnitelmaan saattaa tulla muutoksia sairaustapausten tai opettajien lähdön takia. Berlitz ei ole vastuullinen koulutusohjelman peruuntuessa force majeure -tapauksissa.

7.2
Käyttäjällä on kurssin aikana useita opettajia, mikä kuuluu Berlitzin opetusmenetelmään. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada tiettyä opettajaa koko kurssin ajaksi.

7.3
Berlitz pyrkii aina löytämään korvaavan opettajan, mikäli toivottu opettaja ei ole käytettävissä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole aina mahdollista.

7.4
Berlitz järjestää korvaavat oppitunnit sellaisten oppituntien tai kurssien tilalle, jotka Berlitz on joutunut peruuttamaan.

7.5
Mikäli Berlitz peruuttaa osan oppitunneista eikä järjestä korvaavia tunteja 4 viikon aikana, Käyttäjä on oikeutettu saamaan palautuksen jäljelle jääneiden oppituntien maksusta, toisin sanoen Käyttäjä maksaa vain pidetyistä oppitunneista. Sama pätee kokonaisiin koulutusohjelmiin, jotka Berlitz on peruuttanut.

7.6
Käyttäjä ei ole oikeutettu korvaaviin tunteihin tai rahalliseen korvaukseen muuten kuin kohdassa 7.5. kuvatuissa tapauksissa.

8. Tulokset

8.1
Berlitz ei ole vastuussa kielikurssien tuloksista, toisin sanoen siitä, pääseekö opiskelija tavoitteisiinsa. Berlitz on ilmoittanut yleisen viitekehyksen siitä, kuinka monta oppituntia keskimäärin tarvitaan yhden taitotason suorittamiseen. Nämä arviot perustuvat vuosien kokemukseen mutta saattavat vaihdella riippuen opiskelijan taustasta, motivaatiosta ja omasta panoksesta.

9. Peruutusehdot

9.1
Yksityistuntien (Classic-yksityisopetus, Compact-yksityisopetus, Total Immersion, Premium-yksityisopetus, Corporate Group Premium / Premium-ryhmät yrityksille, Corporate Group Compact / Compact-kurssit yrityksille) ja liveoppituntien internetin välityksellä (Berlitz Virtual Classroom -yksityisopetus ja Berlitz Virtual Classroom -yrityskohtaiset ryhmät) peruutusehdot.

9.1.1
Käyttäjä on oikeutettu maksujen palautukseen 6 kuukauden sisällä sopimuksen vahvistamisesta. Berlitz palauttaa tällöin käyttämättä jääneen osan maksuista, toisin sanoen Käyttäjä maksaa vain toteutuneista palveluista.

9.1.2
Kieliohjelman käyttöoikeus on voimassa 12 kuukautta sopimuksen vahvistamisesta. Käyttäjällä on myös oikeus käyttää jäljelle jäänyt saldo muiden tuotteiden/palvelujen maksamiseen 12 kuukauden sisällä sopimuksen vahvistamisesta.

9.1.3
Poikkeuksena kohtiin 9.1.1 ja 9.1.2, kaikki Classic-yksityisopetuksen ja Compact-yksityisopetuksen oppitunnit tulee pitää sovitun ajan kuluessa. Ennalta määrätyt ajat ovat:

  • Classic-yksityisopetus - 36 oppituntia 9 viikon määräajassa ja
  • Compact-yksityisopetus - 36 oppituntia 2 viikon määräajassa.

Ylijääviä tunteja ei voi pitää yllä mainittujen määräaikojen jälkeen. Berlitz voi kuitenkin poikkeustapauksissa pidentää Käyttäjän ohjelman voimassaoloaikaa 12 kuukauteen sopimuksen vahvistamisesta.

9.2
Isäntäperheessä majoittumisen peruutusehdot "Berlitz Study Abroad" -ohjelmissa.

9.2.1
Mikäli majoitus isäntäperheessä peruutetaan vähintään kaksi viikkoa ennen sovittua saapumispäivää, Berlitz palauttaa 75% ostosummasta. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, Käyttäjä maksaa viikon majoituksesta isäntäperheessä.

9.3
Berlitzin kielitestit - Berlitz-kielitesti: puheen ja tekstin ymmärtäminen ja Berlitz-kielitesti: puhuminen

9.3.1
Mikäli Berlitz-kielitesti: puheen ja tekstin ymmärtäminen tai Berlitz-kielitesti: puhuminen peruutetaan testiä edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä, Berlitz palauttaa ostosumman.

9.3.2
Mikäli peruutus saapuu Berlitziin myöhemmin kuin kohdassa 9.3.1. määritelty tai mikäli Berlitz ei saa yhteyttä Käyttäjään testin järjestämisestä, ostosummaa ei palauteta.

9.4
Ryhmäopetustunteja (Semi Private-pariopetus, Intensive Club, Crash Course -tiiviskurssit, Finnish for Foreigners, Berlitz Workshops ja Berlitz Kids -ryhmäopetus) ja Berlitz Blended -oppitunteja ei voi peruuttaa.

10. Palautukset

10.1
Mikäli Käyttäjä ei voi suorittaa kieliohjelmaansa loppuun eikä peruutus- ja varausehtoja ole noudatettu kohtien 5.3.4, 9.1.1, 9.2.1 tai 9.3.1 mukaisesti, ja Käyttäjä pyytää kirjallisesti maksun palautusta 6 kuukauden sisällä sopimuksen vahvistamisesta, käyttämättä jäänyt saldo voidaan palauttaa. Palautuksia ei tehdä ennakkoon maksetuista ja Käyttäjälle jo toimitetuista oppimateriaaleista ja rekisteröintimaksuista.

11. Hinnoittelu- ja maksuehdot

11.1
Sivustolla www.berlitz.fi ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero (alv), lukuun ottamatta sellaisia tuotteita/palveluja, jotka eivät ole arvonlisäveron (alv) alaisia.

11.2
Berlitz pidättää oikeuden muuttaa hintoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, mutta nämä mahdolliset muutokset eivät koske jo vahvistettuja sopimuksia. Tuotteiden/palvelujen voimassaolevat hinnat on ilmoitettu sivustolla www.berlitz.fi.

12. Luottokorttimaksujen turvallisuus

12.1
Berlitz käyttää ulkopuolista maksupalvelua, SaferpayTM -sovellusalustaa, kolmansien osapuolten maksusuoritusten käsittelyyn. Berlitz ei säilytä luottokortti- tai pankkitietoja. Palvelun tarjoaja tallentaa luottokortti- ja pankkitiedot salatussa muodossa. Maksu suoritetaan luottokortilla tai tiliveloituksena SaferpayTM -järjestelmässä.

13. Henkilötietojen antaminen ja säilyttäminen

13.1
Berlitzin verkkosivustolla käytetään evästeitä ja hakutiedot tallennetaan. Tietoja käsitellään sisäisesti ja niitä käytetään markkinointitarkoituksiin Suomen lainsäädäntöä noudattaen.

13.2
Tietosuojalain mukaan käyttäjillä on oikeus nähdä ja poistaa heistä tallennetut henkilökohtaiset tiedot. Mikäli käyttäjä ei halua vastaanottaa tiedotuksia Berlitziltä, käyttäjää pyydetään ilmoittamaan asiasta Berlitz Language Services Scandinavia A/S:ään puhelinnumeroon +358 9 668 9460 tai sähkopostiosoitteeseen unsubscribe@berlitz.fi.

13.3
Berlitz voi luovuttaa käyttäjätietoja muille osapuolille ainoastaan käyttäjän suostumuksella.

14. Immateriaali- ja muut oikeudet

14.1
Kaikkien Käyttäjän saatavilla olevien ja Berlitzin tarjoamien materiaalien/tuotteiden immateriaalioikeudet kuuluvat Berlitzille.

14.2
Berlitzin materiaalien/tuotteiden osittainenkin ulkopuolinen käyttö on kielletty ilman erillistä, kirjallista ennakkolupaa Berlitziltä.

15. Sopimuksen siirtäminen

15.1
Sopimusvelvollisuudet sitovat sekä Berlitziä että Käyttäjää, eikä kumpikaan osapuoli ole oikeutettu siirtämään oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

15.2
Poikkeuksena kohtaan 15.1 saman yrityksen muut työntekijät voivat käyttää yrityksen maksaman, jäljelle jääneen saldon.

16. Sopimusrikkomukset

16.1
Mikäli jompikumpi sopimusosapuoli ei täytä sopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksiaan, toisella sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus 14 päivän määräajassa siitä, kun sopimusta noudattanut osapuoli on tehnyt kirjallisen purkuilmoituksen sopimusta rikkoneelle osapuolelle ja kun sopimusrikkomus on jatkunut kyseisen määräajan. Sopimuksen purkaminen on mahdollista vain tulevassa ajassa.

17. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

17.1
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

17.2
Berlitzin kanssa solmittuihin sopimuksiin liittyvät riitatapaukset ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

18. Yritystiedot

18.1
Berlitz Language Services Scandinavia A/S
Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki
Puhelinnumero: +358 (0)9 668 9460
Sähköposti: info@berlitz.fi
Y-tunnus: 16123793