Berlitz-tasotestit

Määritä kielitaitosi tarkasti

Berlitz on kehittänyt standardoidut taitotasot kaikkiin opetettaviin kieliin. Kielitaidon arvioinnissa määritellään oppilaan taitotaso, joka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjelman lopussa arvioimme oppilaan edistymistä ennen siirtymistä korkeammalle taitotasolle.

Voit selata Berlitzin taitotasoja ja vastaavia CEF-tasoja aloittelijoista ammattitasolle napsauttamalla nuolia:

Berlitz-taitotasot
Taso 1 | CEF-taso A 1 – Perustaso:

Oppilaan kielitaito on riittävä hyvin rajoitettuun kommunikointiin sekä kaikista yksinkertaisimpiin suullisiin ja kuuntelutehtäviin sekä tilanteisiin.

Taso 2 | CEF-taso A 2.1 – Perustaso:

Oppilas ymmärtää ja osaa tuottaa yleisiä ja yksinkertaisia viestejä. Oppilas pystyy viestimään yksinkertaisissa keskustelutilanteissa ja osaa kuvailla arkirutiineja yksinkertaisin ilmauksin ja lauserakentein. 

Taso 3 | CEF-taso A 2.2 – Keskitaso:

Oppilas ymmärtää pääkohdat yleisissä keskusteluissa tutuista aiheista. Oppilas osaa aloittaa, ylläpitää ja päättää yksinkertaisen keskustelun sosiaalisissa tai liike-elämän tilanteissa.  

Taso 4 | CEF-taso A 2.3 – Keskitaso:

Keskitasolla oppilas osaa muokata ja yhdistää oppimateriaalia välittömään viestintään sopivaksi ja oppimistarpeita vastaavaksi. Oppilas ymmärtää tietoa tutuista aiheista niiden asiayhteydessä ja osaa tuottaa jatkuvaa keskustelua muiden kanssa erilaisista yleisistä aiheista.

Taso 5 | CEF-taso B 1.1 – Ylempi keskitaso:

Oppilas osaa jossain määrin aloittaa, ylläpitää ja viedä loppuun saakka useimmat tavanomaiset viestintätilanteet niin työssä kuin vapaa-aikana.

Taso 6 | CEF-taso B 1.2 – Ylempi keskitaso:

Ylemmällä keskitasolla oppilas on sisäistänyt kielen perusteet. Oppilas osaa kommunikoida asiantuntevasti ja varmasti monissa työelämän ja arjen tilanteissa sekä osaa ilmaista itseään usein eri tavoin.

Taso 7 | CEF-taso B 1.3 – Edistynyt taso:

Oppilas alkaa käyttää kieltä monimutkaisemmissa ja vaativimmissa keskusteluissa ja osaa keskustella useimmista aiheista vaivattomasti puhelimitse.

Taso 8 | CEF-taso B 2.1 – Edistynyt taso:

Edistyneellä tasolla oppilas kommunikoi tehokkaasti ja asianmukaisesti vaativissakin suullisissa tehtävissä ja tilanteissa, kuten pitäessään kokouksia. Oppilas osallistuu helposti sosiaalisiin ja ammatillisiin keskusteluihin ja osaa keskustella useimmista aiheista vaivattomasti puhelimitse.

Taso 9 | CEF-taso B 2.2 – Ammattilaistaso:

Oppilas osaa kommunikoida tehokkaasti erilaisten yleisöjen kanssa monenlaisista tutuista ja uusista aiheista, jotka täyttävät useimmat henkilökohtaiset, akateemiset tai ammatilliset vaatimukset, mukaan lukien sellaiset, jotka edellyttävät kokemusta puheiden pitämisestä ja kriittisestä kuuntelusta.

Taso 10 | CEF-taso C1/2 – Ylin taso:

Ylimmällä taitotasolla oppilaat hallitsevat kielen täydellisesti. He ymmärtävät ja voivat käyttää lähes kaikkia kielirakenteita ja heidän sanavarastonsa on yhtä laaja ja syvällinen kuin korkeimmin koulutettujen syntyperäisten kielenpuhujien. Viestintä on sujuvaa, tarkoituksenmukaista ja hyvin jäsenneltyä ja oppilas ilmaisee ideoita puheessa selkeästi ja johdonmukaisesti.

Hotline

+358 (9) 6689 460

Ota yhteyttä

Pakolliset kentät: täytä

Berlitz kielikeskus

Kielikeskus Helsinki

Runeberginkatu 5

00100 Helsinki

Puhelin: +358 9 6689460

Ota yhteyttä