Kommunikoi tehokkaasti eri kulttuureissa

with our Cultural Orientation programs

Berlitzin kulttuurikoulutus on tarkoitettu kehittämään viestintätaitoja, joita työntekijät tarvitsevat työskennellessään ja toimiessaan globaalissa liiketoimintaympäristössä. Ohjelma tarjoaa strukturoidun lähestymistavan kulttuurierojen ymmärtämiseen. Ohjelma sisältää myös erilaisia kansallisia kulttuuriprofiileja sekä muita arvoja (perhe-elämä, yritysmaailma), jotka vaikuttavat yksilön ajatteluun ja käyttäytymiseen. Parempi kulttuuritietämys auttaa työntekijöitä vahvistamaan uskottavuuttaan, viestintä- ja yhteistyötaitojaan sekä asiakassuhteitaan. 

Cultural Orientations Indicator® (COI)

Tämä arviointityökalu yksilöi henkilökohtaisen kulttuuriprofiilisi ja vertaa sitä eri maiden kulttuuriympäristöihin. COI-työkalun avulla saat vinkkejä, miten mukauttaa maakohtaisesti omaa kulttuurikäyttäytymistäsi ja kehittää kulttuuriymmärrystäsi. COI-työkalu tekee kohdennettuja vertailuja ja analysoi kulttuurieroja. Lisäksi se tarjoaa yksityiskohtaisia neuvoja kulttuuriherkkyyden tehostamiseen.

Cultural Navigator®

Berlitzin Cultural Navigator® on verkko-oppimisalusta ja työkalu, joka tukee ja helpottaa kansainvälisessä ympäristössä toimivia yrityksiä, organisaatioita ja tiimejä hyödyntämään työntekijöidensä ja sidosryhmiensä monimuotoisuutta. CN® auttaa tiiminvetäjiä ja monikulttuurisissa ympäristöissä työskenteleviä työntekijöitä ymmärtämään paremmin kulttuurien ja käytöksen eroavaisuuksia työelämässä.

Kulttuurierot voivat omalta osaltaan vähentää tuottavuutta sekä aiheuttaa väärinkäsityksiä ja ristiriitoja. Berlitzin kulttuurikoulutus on suunniteltu erityisesti monikulttuurillisten tiimien vetäjille, liikematkustajille, ulkomaankomennukselle lähtijöille ja muille kansainvälisessä ympäristössä toimiville henkilöille, jotka haluavat parantaa kulttuurista osaamistaan. Haluatko lisätietoja kulttuurikoulutusratkaisuistamme? Ota yhteyttä!

Hotline

+358 (9) 6689 460

Ota yhteyttä

Pakolliset kentät: täytä

Berlitz kielikeskus

Kielikeskus Helsinki

Runeberginkatu 5

00100 Helsinki

Puhelin: +358 9 6689460

Ota yhteyttä