Time Zones – englannin kielikurssi nuorille

Viestintätaitojen kehittäminen haastavassa ympäristössä

Time Zones on yli 12-vuotiaille suunnattu innostava ohjelma, joka haastaa nuoria ja antaa heille kulttuurienvälistä näkökulmaa. Yhteistyössä National Geographicin kanssa kehitetyt innostavat oppimateriaalit kannustavat nuoria puhumaan uutta kieltä kaikissa tilanteissa. Kursseilla käsitellään kansainvälisiä, nuoria kiinnostavia aiheita, kuten kulttuuria, historiaa ja tiedettä. Berlitz Time Zones on paljon enemmän kuin pelkkä kieliohjelma. Se tarjoaa perustan nuoren koulun jälkeiselle elämälle ja opettaa nuorille arvokkaita viestintätaitoja, jotka kestävät läpi koko elämän.

Berlitz Time Zones -ohjelman edut
  • Painopistealueena aktiivisten keskustelu- ja viestintätaitojen kehittäminen
  • National Geographicin kanssa yhteistyössä kehitetty mielenkiintoinen ja sopivan haastava sisältö
  • Syntyperäiset opettajat kannustavat lapsia puhumaan vain englanniksi
  • Kokonaisvaltainen paneutuminen kielenoppimiseen toimivalla Berlitz Method® -menetelmällä

Opi kansainvälisiä taitoja

Kokonaisvaltainen paneutuminen kielenoppimiseen on yksi Berlitz Method® -menetelmän tärkeimmistä tavoitteista. Oppilaat oppivat kieltä yksityisopetuksessa tai pienryhmissä, joten he pääsevät puhumaan uutta kieltä mahdollisimman paljon. Oppilaat saavat oppikirjan, harjoituskirjan ja pääsyn multimediasisältöihin, joissa kerrotaan erilaisista kulttuureista ja maapallon ihmeistä. Sisällön tarkoituksena on osoittaa, että vaikka elämme kaikki yhdessä maapallolla, kulttuurit ovat muotoutuneet erilaisiksi, mikä puolestaan lisää maailmanlaajuisen yhteisön rikkautta. Kieliohjelman lopussa nuorten vaikuttavat oppimistulokset ja varmuus puhua englantia yllättävät usein heidän vanhempansakin.

Haluatko lisätietoja kieliohjelmasta ja Berlitz Time Zones -englanninopetuksesta? Ota yhteyttä!

Hotline

+358 (9) 6689 460

Ota yhteyttä

Pakolliset kentät: täytä

Berlitz kielikeskus

Kielikeskus Helsinki

Runeberginkatu 5

00100 Helsinki

Puhelin: +358 9 6689460

Ota yhteyttä